De Locatie

Padevoort

We zijn bij de Padevoort en zien als eerste, rechts van het hertenweitje, een interessant gebouw, ondanks het feit dat het tegenwoordig in gebruik is als paardenstal. In dit pand bevonden zich voorheen een huishoudschool en bewaarschool (kleuterschool). Menige Zeddammer die hier als kleuter het eerste onderwijs genoot, herinnert zich nog zuster Agatha en Stephanie die hier kleuterleidster waren.

De Padevoort is een havezate, het eerst vermeld in 1272. In de 14e eeuw is sprake van een geslacht “Van de Pavort”, dat gerekend wordt tot de riddermatigen van het land van den Bergh met de havezate Padevoort als stamhuis. Het is twee eeuwen lang in het bezit van het Huis Bergh geweest en in 1875 verkocht aan de RK Kerk om ingericht te worden als klooster voor zusters Franciscanessen. Deze lieten tussen de Padevoort en de oude huishoudschool een meisjesschool bouwen, die in 1961 afbrandde tijdens de schoolvakantie.

Een blik boenwas op een kachel opwarmen om de was wat vloeibaarder te maken is misschien toch niet zo’n goed idee. Na een tijdelijk onderkomen in barakken heeft dit uiteindelijk geleid tot de bouw van de gemengde Roncalli-basisschool. Vanaf 1968 is De Padevoort particulier bezit. Het is niet te bezichtigen.

Weetje: De plaatselijke carnavalsvereniging “De Paverts” dankt zijn naam aan enerzijds de woordspeling pavert = padevoort en anderzijds het dialectwoord paven = stevig bier drinken. Op de gracht rond de Padevoort werd vroeger geschaatst.