De Locatie

Kerken

We zien de Nederlands Hervormde kerk (1811) en de St. Oswalduskerk. De Hervormde kerk is gebouwd nadat de grote kerk in 1809 door nota bene een decreet van Lodewijk Napoleon terug-
gegeven werd aan de katholieken na meer dan twee eeuwen door gereformeerden gebruikt te zijn geweest.

Links van de kerk de domineeswoning. De Oswalduskerk wordt al in 1145 schriftelijk vermeld. Hoewel Zeddam eeuwenlang een betrekkelijk klein dorpje was, functioneerde het wel als kerkelijk middelpunt en ook als kerk voor de Berghse buurtschappen Braamt, Kilder, Vinkwijk, Azewijn, Lengel, Stokkum, Vethuizen, Wijnbergen en zelfs voor ‘s-Heerenberg en Wehl. Men ging destijds te voet naar de kerk in Zeddam en dat was, door de aanwezigheid van struikrovers en wolven, niet geheel zonder gevaar. Geleidelijk werden er in de buurtschappen bijkapellen gesticht.

Tegenwoordig horen naast Zeddam alleen nog Vethuizen en Vinkwijk tot de geloofsgemeenschap Zeddam. De andere plaatsen zijn zelfstandige geloofsgemeenschappen geworden al leven we wel in een tijd waarin kerken worden gesloten. De toren is uit de 14e eeuw en is in de 15e/16e eeuw verhoogd. De oude tweebeukige kerk is in 1891 gesloopt – op de toren na – en in neogotische stijl herbouwd als driebeukig gebouw.Het kruispunt bij de kerken is tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog strijdtoneel geweest van heftige strijd tussen de terugtrekkende Duitsers en oprukkende geallieerden.

Weetje: De parochiekerk van Zeddam is de enige kerk in Nederland die vernoemd is naar St. Oswald (606-642, Engeland). Hij was koning van Northumbria in het noorden van Engeland, stierf tijdens een veldslag tegen heidenen en werd daardoor snel als martelaar gezien. De Heren van den Bergh, stichters van de eerste kerk op de locatie van de huidige, kiezen Oswald, koninklijke heilige, als patroon. In Zeddam hebben ook het Gilde en de scouting St. Oswaldus als patroon en zij zijn naar hem vernoemd.