De Locatie

Hogeweg (Panoramaweg)

Vraag een Zeddammer naar de Hoge Weg en hij kijkt u fronsend aan. “Oh, u bedoelt de Panoramaweg!” Inderdaad biedt dit zandpad een mooi panorama. Naar links, het pad af, ziet U de grafelijke torenmolen nog net door de takken van de bomen.

Ons oog gaat langzaam naar rechts en we zien broedmachinefabriek Pas Reform. Zeddammer Gerrit Pas startte dit bedrijf in 1919 met de productie van een broedmachine voor enkele tientallen kippeneieren. Inmiddels gaat het om machines met een capaciteit van tienduizenden eieren en zijn er zelfs oplossingen voor eenden-, kalkoen-, en struisvogeleieren. Heden ten dage is Pas Reform wereldmarkleider en gaan haar broedmachines de hele wereld over.

Boven Pas ziet u nog net het torentje van de Nederlands Hervormde kerk (1811). Dan uiteraard de katholieke St. Oswalduskerk (toren 14e eeuw, beuken 1891). Goed te zien is dat het onderste gedeelte Romaans en het bovenste deel Gotisch is. Rechts van de kerk tussen twee grote bomen pronkt de watertoren van Doetinchem op 9 km afstand.

Dan is daar de laatste uitbreiding van Zeddam, de Molenwijk, op het voormalige bedrijfsterrein van timmerfabriek Varwijk. Naar het oosten toe zien we de witte molen De Volharding.  In de verte ontwaren we nog net de spitsloze Mattheus-kerk van Azewijn. Op 31 maart 1945 staken terugtrekkende Duitsers de kerk in brand. Bij de wederopbouw ontbrak het geld voor de toren.
Helemaal rechts ziet u de hedendaagse molens, uiteraard voor de opwekking van elektriciteit.

Weetje: In 1733 trouwde Derck Farwijck uit Rhede (Dld) met weduwe Berendje van Elsen uit Zeddam en begon een timmerfabriekje aan de Benedendorpsstraat. In 1842 belandt de familie Varwijk aan de Kerkweg op de plek van de huidige Molenwijk. Het bedrijf Varwijk is 279 jaar in Zeddam actief geweest. Verder op onze route zullen we nog terugkomen op Gerrit Varwijk, nazaat van Derck Farwijck. Zeddam was een zelfstandige gemeente van 1811-1814, in de Franse tijd, en per 1-1-1821 opgeheven en samengevoegd met de gemeente Netterden en ‘s-Heerenberg tot de gemeente Bergh. Het gemeentehuis van de gemeente Zeddam (Mairie Zeddam) was waar nu pannenkoekenhuis Brinks is, tegenover de kerk. Rechts het wapen van Mairie Zeddam.